Verzekeringen

Bootverzekering

Sloep, motorkruiser of zeiljacht, uw boot staat voor genieten, ongeacht het type. Dat wilt u natuurlijk goed verzekeren. Met de Bootverzekering van de Europeesche is dat geen enkel probleem. Die houdt niet alleen rekening met het type boot, maar ook met de wensen van de eigenaar. U krijgt maatwerk van hoge kwaliteit, tegen een scherpe premie.

Basisdekking

De basisdekking bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid en Hulpverlening. De hulpverlening wordt verleend door de Europeesche Hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is. U kunt verder kiezen uit de dekkingen:

 • Brand
 • Diefstal
 • Brand en diefstal
 • Casco
 • Casco +

Uitbreidingen

Om een verzekering samen te stellen die precies bij uw situatie past, heeft u de keuze uit diverse uitbreidingen. Zo kunt u ervoor kiezen om uw boottrailer mee te verzekeren of uw volgboot. U kunt ook kiezen voor een ongevallendekking of voor een rechtsbijstanddekking.

Vaargebied

De Bootverzekering van de Europeesche is van kracht in een heel groot vaargebied. U bent overal in Europa verzekerd, het hele jaar door en op alle rivieren en binnenwateren, inclusief 15 zeemijl uit de kust van alle Europese landen. Wilt u alleen dekking voor de Nederlandse wateren (incl. 5 zeemijl uit de kust), dan ontvangt u 10% premiekorting.

Voor zeewaardige boten is het mogelijk om het standaard vaargebied zonder toeslag uit te breiden met de optie Zeevaart. Hiermee bent u dan verzekerd binnen het gebied dat wordt begrensd door 63 ° N.B., 25 ° O.L., 15 ° W.L. en 45 ° N.B. Deze aanvullende dekking geldt van 1 april tot 1 november.

Wilt u nog groter gebied, kies dan voor de optie Zeevaart+. De dekking geldt dan voor het gebied dat wordt begrensd door 63 ° N.B., 30 ° O.L., 15 ° W.L. en 35 ° N.B. Deze aanvullende dekking geldt ook van 1 april tot 1 november.

Benodigde Italië-certificaten en Internationale verzekeringscertificaten worden op verzoek gratis verstrekt.

Ligplaats

De boot dient een vaste ligplaats in Nederland te hebben. Voor boten met een vaste ligplaats buiten Nederland kunt u de premie en voorwaarden bij ons opvragen.

Verplichte preventiemaatregelen

Uiteraard doet elke rechtgeaarde bootliefhebber al het mogelijke om schade te voorkomen. De Europeesche stelt zelf ook een aantal voorwaarden om voor de Bootverzekering te kunnen worden geaccepteerd. De volgende preventieve maatregelen moeten altijd genomen worden.

Buitenboordmotor:

 • gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot
 • gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot

Boottrailer met of zonder boot:

 • goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst

Staartstuk (hekdrive):

 • goedgekeurd staartstukslot/moerslot

Volgboten:

 • goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Open boten:

 • goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Algemeen:

 • De boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
 • Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn.
 • Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn
 • Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
 • Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
 • Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
 • Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.
 • Buiten het vaarseizoen moeten de zeilen droog in een afgesloten ruimte worden opgeborgen.

In afwijking van de Algemene Uitsluitingen is er dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:

 • een ligplaats direct voor het huis in het water
 • stalling op een afgesloten terrein/ruimte
 • stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
 • het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
 • het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning
 • een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer
 • beroving

Jetski

Het verzekeren van jetski’s is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • alleen wettelijke aansprakelijkheid
 • leeftijd 25 jaar of ouder, in het bezit van het wettelijk vereist vaarbewijs
 • premie € 250,- (excl. kosten en assurantiebelasting)
 • eigen risico € 125,-
 • geen bootschade in de laatste 3 jaar

Niet verzekerd zijn schaden, kosten of verliezen ontstaan terwijl met de jetski wordt deelgenomen aan wedstrijden en aansprakelijkheid ten opzichte van de getrokken waterskiër.Basisdekking

Hulpverlening

Hulpverlening door de Europeesche Hulplijn is standaard meeverzekerd. Deze hulpverlening bestaat o.a. uit het toezenden van onderdelen, het vervoer van de boot en personen naar een adres in Nederland en het inzetten van een vervangende schipper. Ook wordt hulp georganiseerd bij het uitvallen van het vervoermiddel of de boottrailer, waarachter/waarop de boot tijdens de reis is meegenomen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid (voor schade die u met uw boot aan een ander toebrengt) is ook altijd meeverzekerd, tot € 5.000.000,- per gebeurtenis.

WA/ Brand

Naast aansprakelijkheid en hulpverlening is uw boot hiermee ook verzekerd tegen brandschade, veroorzaakt door brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag.

WA/ Diefstal

Naast aansprakelijkheid en hulpverlening bent u hiermee ook verzekerd tegen verlies door diefstal, (in)braak, verduistering, joy-varen en vermissing.

WA/ Brand en diefstal

Naast aansprakelijkheid en hulpverlening bent u hiermee ook verzekerd tegen brandschade, veroorzaakt door brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag, en tegen verlies door diefstal, (in)braak, verduistering, joy-varen en vermissing.

WA/Casco

Hiermee bent u naast aansprakelijkheid en hulpverlening, brand en diefstal ook verzekerd tegen alle andere van buitenaf komende schade, zoals weersomstandigheden, aanvaringen enzovoort. Ook schade door eigen fouten en de gevolgen van een eigen gebrek van de boot is gedekt.

WA/Casco +

Hiermee heeft u de meest complete dekking. WA/ Casco + gaat net een stapje verder door ook de herstelkosten van een eigen gebrek aan de boot en de motor te dekken.

Eigen Risico

Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf moet betalen. Voor boten tot € 200.000,- geldt een standaard eigen risico van € 125,- per gebeurtenis. Door dit eigen risico te verhogen, kunt u de premie van uw Bootverzekering lager maken. Er geldt géén eigen risico voor WA en bij boothulp door de Europeesche Hulplijn. Ook niet bij vergoeding van telecommunicatiekosten, hulploon, bergloon of totaalverlies van de boot.

No-claim

Als u schadevrij vaart, wordt dit beloond. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u extra korting. Tot maar liefst 40%! Schade aan de volgboot, het maken van hulpverleningskosten of telecommunicatiekosten hebben op deze korting géén invloed.

schadevrije jaren trede korting korting na 1 schade korting na 2 schaden
0 0% 0% 0%
1 10% 0% 0%
2 15% 0% 0%
3 20% 0% 0%
4 25% 10% 0%
5 30% 15% 0%
6 35% 20% 0%
7 40% 25% 0%
8 en meer 40% 40% (trede 7) 15%


Uitbreidingen

Ongevallen

De Bootverzekering kan worden uitgebreid met een ongevallendekking. Met deze uitbreiding hebben de verzekerde opvarenden recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Rechtsbijstand

De Europeesche biedt u een complete rechtsbijstanddekking voor alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de boot (onder andere verhaals-, straf- en contractsrechtsbijstand).

Volgboot

Een volgboot (t/m 10 pk) wordt tegen dezelfde risico's verzekerd als de hoofdboot en kan tot € 5.000,- gratis worden meeverzekerd. Schade aan de volgboot heeft geen invloed op de no-claimkorting.

Boottrailer

De fabrieksgebouwde boottrailer kan worden meeverzekerd als de boot bij de Europeesche op de dekking WA/Casco of WA/Casco+ is verzekerd. De dekking omvat: brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, vermissing en andere van buiten komend onheil.

Nieuwwaarde dekking

Voor nieuwe werfgebouwde boten geldt de eerste 12 maanden een dekking op basis van de nieuwwaarde. Tegen een premietoeslag van 5% is het mogelijk dit uit te breiden tot 36 maanden. In dat geval wordt er tot maximaal 110% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Deze uitbreiding is uitsluitend mogelijk als de aanvrager ook de eerste eigenaar is.

Vaste waarde dekking

Een werfgebouwde boot met een waarde vanaf € 25.000,- kan tegen een premietoeslag van 2,5% gedurende een periode van 36 maanden op basis van vaste waarde worden verzekerd. Verzekeraar en verzekerde komen gezamenlijk de vaste waarde overeen.

Vaste taxatie

Na het overleggen van een, door een erkend taxateur, recent opgemaakt taxatierapport kunnen werfgebouwde boten met een waarde vanaf € 25.000,- zonder premietoeslag gedurende een periode van 36 maanden op basis van vaste taxatie worden verzekerd. Het taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) moet bij het aangaan van de verzekering worden overlegd.

Gratis meeverzekerd

Op de bootverzekering zijn de volgende zaken gratis meeverzekerd:

 • inboedel tot 30% van de verzekerde waarde tot maximaal € 35.000,-
 • 1e jaar nieuwwaardedekking voor nieuwe boten
 • volgboot tot maximaal € 5.000,-
 • diefstalpreventiemateriaal vanaf € 500,- tot maximaal € 1.000,-
 • voor zeewaardige boten: Zeevaart (geldt niet voor Zeevaart +)

Uitsluitingen

Niet verzekerd is onder andere schade door:

 • opzet, onvoldoende zorg en onvoldoende onderhoud
 • geleidelijke inwerking van licht of vocht, alsmede van bodem-, water- of luchtverontreiniging
 • normale slijtage
 • molest en atoomkernreacties

Verder is het risico van wedstrijdvaren op zee uitgesloten. Dit kan eventueel worden meeverzekerd. De premie en de voorwaarden kunt u bij ons opvragen.

Afwijkende risico's

Premie en voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar voor:

 • open catamarans
 • (kajuit)trimarans
 • ligplaats buiten Nederland
 • wedstrijdvaren op zee
 • verhuur
 • LPG

Detailinformatie

Voor detailinformatie over de Bootverzekering kunt u de voorwaarden raadplegen.

Holland Sport Boat Centre B.V. treedt op als verbonden bemiddelaar van Europeesche Verzekeringen N.V.
Holland Sport Boat Centre B.V. is bij de AFM aangemeld als verbonden bemiddelaar van Europeesche Verzekeringen N.V.

De door u gewenste verzekering is een execution only product. Dit betekent dat wij u niet zullen adviseren bij het tot
stand brengen van de verzekering. U bepaalt zelf of u de verzekering nodig heeft, voor welke periode en met welke
dekking. Naar uw oordeel past het product dat u wilt aanvragen bij uw situatie. Wij controleren dit verder niet.